ภาพกิจกรรม MOU เทคโนโลยีระบบราง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จับมือ บีทีเอส. – สจล. และบริษัทชั้นนำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ บีทีเอส. นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด และนายเกรกอรี โยอันน์ มาทธิว อองจาลแบร์ท รองประธานกรรมการ กลุ่มอาณัติสัญญาณและควบคุมระบบราง บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.