โครงสร้างสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

โลโก้

 

โลโก้สมาคม

 

 

โครงสร้างสมาคม

 

โครงสร้างสมาคมศิษย์เก่า

 

 

ข้อบังคับ

 

ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_1 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_2 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_3 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_4 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_5 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_6 ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าส.น.ม.ร  ฉบับปรับปร_Page_7