ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

เป็น  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแบบของกรุงเทพมหานคร

ด้านบน    เป็นคำอักษรภาษาบาลี คำว่า “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฐา”

แปลว่า “การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ”

ด้านล่าง    เป็นอักษรไทย คำว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

 

สีประจำมหาวิทยาลัย   คือ   สีเขียวเข้ม

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย   ต้นโมกหลวง

 

 

ต้นโมกหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Holarrhena pubescens , Holarrhenaantidysenterica

เป็นไม้พุ่มผลัดใบขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีดอกเต็มต้นสวยงาม มีกลิ่นหอม เปลือก ต้น ผล และเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยา โดยพบสารอัลคาลอยด์ หลายชนิดเช่น Conessine , Kurchine และ Kurchicine เนื้อไม้มีความเหนียว สีขาวละเอียด นิยมใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น หวี ตู้ โต๊ะ กรอบรูป

 

ความหมายเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

  • เป็นไม้ยืนต้น รูปทรงสง่างาม เปรียบได้กับความมั่นคง ยั่งยืน และความสง่างามของสถาบัน
  • ดอกสีขาวเต็มต้น มีกลิ่นหอมขจรขจาย เปรียบได้กับผู้ทรงภูมิปัญญา และความมีชื่อเสียงของสถาบัน
  • เปลือก ต้น ผล และเมล็ด มีสารหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางยา เปรียบได้กับองค์ความรู้และบัณฑิต ซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบัน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้นานัปการ

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้ “ต้นโมกหลวง” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com