โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS
31/03/2022

การแนะนำเกี่ยวกับระบบ/โปรแกรม

    Statistics Package for Social Sciences หรือเรียกว่า SPSS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโดยได้จัดหาให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการใช้งานทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย โดยได้จัดหาในรูปแบบของ Concurrent User สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 50 User 

การเข้าถึงระบบ

         รอขอข้อมูลจากฝ่ายวิจัย


แจ้งปัญหาการใช้งานหรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

         it.nmu.ac.th/fixitหรือแอดไลน์ที่ Qr-Code ด้านล่าง

 
    ภาพอ้างอิงจาก http://preedeechanok.blogspot.com/2017/12/spss.html

logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.