logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⚜️ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไวรัสตัวร้าย ไข้หวัดใหญ่ VS RSV

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดทำโดยงานควบคุมโรคติดเชื้อ

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

โดย Thailand Toray Science Foundation (TTSF) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

ม.มหิดล เชิญรับฟังบรรยาย หัวข้อ "Open. Connect. Balance. เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง"

Facebook Live: Opinter Mahidol ⏰ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564" โดย ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ปฏิทินกิจกรรม

28

September
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ชมรมคนเมืองรู้เฟื่องเรื่องข้อ

29

September
📣วชิรพยาบาล #ขยายเวลาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตน (สิทธิประกันสังคมวชิรพยาบาลเท่านั้น) ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

2

October
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 💪🏻

10

October
🎻🎼💞ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกัน ผ่านวงซิมโฟนี่ออเคสตร้า

29

October
คณบดีพบประชาคมชาววชิรพยาบาล ครั้งที่ 2/2566
ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.