โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ English Discovery

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ English Discovery
31/03/2022


 📄🖋 ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย สมัครเข้าใช้โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
English Discoveries Online 🌍
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน พูด เขียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สะสมชั่วโมงเรียนด้วยตัวเอง เลือกเรียนในวันและเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
สมัครได้แล้ววันนี้ผ่าน Link หรือสแกน QR Code 💻
click!
☎ สอบถามข้อมูลติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ. (โทร. 3849)
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.