ข้อมูลพื้นฐาน

24/03/2023

ข้อมูลพื้นฐาน

        O1    โครงสร้างองค์กร                

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "โครงสร้างองค์กร"
URL: https://www.nmu.ac.th/content/61929aa96ef8e241cfa7e9c2?lang=th&cate=personnel

หรือคลิกที่นี่
2566

        O2    ข้อมูลผู้บริหาร

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "การบริหาร"
เลือก เมนูย่อย "คณะผู้บริหาร"

หรือ https://www.nmu.ac.th/content/624b9d686381903a9ac376b8?lang=th&cate=collegian
2566

        O3    อำนาจหน้าที่

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "อำนาจหน้าที่"

หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/embed/2/NjQ5ZTkyMGFiMDA0ZDc0NmJjZjU2MWVh
2566


        O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                         แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2566                       

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   

                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)   

รายการ
รายละเอียด
ปี


แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th 

1.เลือกกลุ่ม “ประชาชน” 

2.เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้" 

3.เลือกเมนูย่อย“e-Book” 

4.เลือกหนังที่ต้องการดู แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2566หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)หรือ https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/643

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)หรือ https://www.nmu.ac.th/content/625e24beb4fa5b3b7e787197

2566


        O5    ข้อมูลการติดต่อ

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
 เลือกเมนู "ติดต่อเรา" 

หรือเข้าได้ที่ URL : https://www.nmu.ac.th/contact-us?cate=general&lang=th 
2566


        O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

รายการ
รายละเอียด
ปี
​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "กฎหมายมหาวิทยาลัย"
คลิกตรงคำว่า “คลิกเลย” 

หรือ https://law.nmu.ac.th/?page_id=1215
2566


ประชาสัมพันธ์

        O7    ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ
รายละเอียด
ปี
​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  www.nmu.ac.th
เลือกกลุ่ม “ประชาชน” เลือกเมนู "ข่าวสารและความรู้"
เลือกเมนูย่อย “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

หรือ https://www.nmu.ac.th/news?lang=th&newsType=PUBLIC_RELATIONS&cate=COLLEGIAN
2566


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        O8    Q&A

รายการ
รายละเอียด
ปี
Q&A
​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
กรอกชื่อ และกด “เริ่มการสนทนา” 

หรือ https://www.nmu.ac.th/
2566


        O9   Social Network

                             Facebook 

รายการ
รายละเอียด
ปี
Facebook
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Facebook

หรือ https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/
2566


                             Instagram

รายการ
รายละเอียด
ปี
Instagram
​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Instagram


หรือ https://www.instagram.com/navamin.u/
2566


                             Twitter

รายการ
รายละเอียด
ปี
Twitter
​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Twitter


หรือ https://twitter.com/Navamindradhir1
2566


                             TikTok

รายการ
รายละเอียด
ปี
TikTok
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน TikTok

หรือ https://www.tiktok.com/@navamindradhiraj_nmu
2566


                             Youtube       

รายการ
รายละเอียด
ปี
Youtube
​​เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th
เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกรูปไอคอน Youtube

หรือ https://www.youtube.com/channel/UC90NXcUPTeqqlHu-fxvGhDg
2566


        O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ
รายละเอียด
ปี
เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
www.nmu.ac.th เลือกเมนู "รู้จัก นมร." เลือกเมนู "เกี่ยวกับ นมร."
เลือก เมนูย่อย "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

หรือ https://drive.google.com/file/d/1b2wP1wH8PfSkQTGUKoRx5Ug63QJ1ItYC/view
2566logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.