📢 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้งาน Cinahl Ultimate วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 📚📖

Cinahl Ultimate เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารชั้นนำในดัชนี CINAHL มากกว่าฐานข้อมูลอื่น ครอบคลุม มากกว่า 50 สาขาวิชาการพยาบาลเฉพาะทาง รวมถึงบทเรียนเร็ว เอกสารการดูแลเชิงประจักษ์โมดูล CEU และเครื่องมือ การวิจัยต่างๆ

การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2567 ณ เมืองสุราบาย่าและเมืองมาลัง ประเทศอินโดนิเซีย

กำหนดการสมัคร การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*หมายเหตุ โทร. 085-022 5212 (วิรุฬห์) - 080-986 9581 (ณัฐพล)

ร่วมช่วยเหลือชีวิต โค-กระบือ เพื่อมอบโค-กระบือสร้างอาชีพและช่วยเหลือคนตาบอด

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี เลขที่บัญชี 100-3-13680-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

📢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ🤝

เข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่อง "Australian Health Science Education: แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในประเทศออสเตรเลีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมใหญ่ 1 ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก 𝗣𝗿𝗼𝗳. 𝗕𝗿𝗲𝘁𝘁 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀, 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (𝘉𝘈𝘝𝘌𝘥, 𝘎𝘳𝘢𝘥 𝘊𝘦𝘳𝘵 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘦𝘊𝘢𝘳𝘦𝘗𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪𝘯𝘦, 𝘎𝘳𝘢𝘥 𝘋𝘪𝘱 𝘌𝘮𝘦𝘳𝘨𝘏𝘭𝘵𝘩, 𝘔𝘏𝘭𝘵𝘩𝘚𝘤, 𝘗𝘩𝘋, 𝘍𝘈𝘊𝘗, 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤) จาก 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐬𝐡 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲, 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚. มาบรรยายในครั้งนี้

ทปอ. ชอเชิญชวนร่วมแบ่งปันสนับสนุน งบประมาณ โครงการสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 667-260962-6

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 🌲 Delivering Better Urban Practices

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวิดีโอ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยออกแบบสื่อในรูปแบบวิดีโอทีมละ 5 คน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 7 ก.พ. - 15 มี.ค. 2567

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง

สมัครได้ถึงวันที่ 29 ก.พ. นี้

เนื้อหาทั้งหมด 301 รายการ
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.