template

🎓รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ สำหรับบัณฑิตและญาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⏰ในวันที่ 5 เมษายน 2566 📌ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
08/03/2023
7114
facebook


เพิ่มเพื่อน


กำหนดการ

การแต่งกายในวันซ้อมย่อย
1.มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง : สวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าคัชชูสีดำที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวต่ำ และรองเท้าผ้าใบ
2.มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย : สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ถุงเท้าสีดำความยาวครึ่งน่อง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าผ้าใบ

การแต่งกายในวันซ้อมใหญ่
1.มหาบัณฑิต และบัณฑิต : เครื่องแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และสวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ
2.นักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์ : ชุดนักศึกษาพิธีการ รองเท้าคัทชูสีดำ

การแต่งกายวันพิธี
1.ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิต : เครื่องแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และสวมทับด้วยครุยวิทยะฐานะ
2.นักศึกษารับเสด็จ : ชุดนักศึกษาพิธีการ รองเท้าคัทชูสีดำ
3.นักศึกษาอัญเชิญตราสัญลักษณ์ : เครื่องแบบปกติขาว รองเท้าคัทชูสีดำ


การปฏิบัติตัวบัณฑิตการปฏิบัติตัวผู้ปกครอง/ญาติบัณฑิต