logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⚜️ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 🏛️

📣👨🏻‍💼 พิธิเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

💐 ต้อนรับคณะผู้แทนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ในการมาศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และการศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

โดย Thailand Toray Science Foundation (TTSF) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

ม.มหิดล เชิญรับฟังบรรยาย หัวข้อ "Open. Connect. Balance. เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง"

Facebook Live: Opinter Mahidol ⏰ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

ปฏิทินกิจกรรม

19

April
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวิดีโอ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

31

May
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย IMPACT EVALUATION
ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.