logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

ม.แม่ฟ้าหลวง เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ shorturl.at/vAJQ3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน

🗣 รอบรับตรง เปิดรับ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา

📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565 ศิลปศาสตรบัณฑิต 👩‍💼 - สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 40,000 บาท) - สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 22,000 บาท) - สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 22,000 บาท) การจัดการบัณฑิต 🏢 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 22,000 บาท) เทคโนโลยีบัณฑิต 👷‍ - กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง / กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 22,000 บาท) 💻 ดูรายละเอียดการสมัคร : https://bit.ly/3mOXy04 🌍 สมัครได้แล้วที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp ☎️ สอบถามเพิ่มเติม 064 653 8054

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

ขอแสดงความยินดี 👏 นายแพทย์ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🏅 ผลงานวิจัย เรื่อง The Real-World Characteristics of Gender-Affirming Hormonal Use Among Transgender People in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร SEXUAL MEDICINE ระดับนานาชาติ Q1

ม.มหิดล เชิญรับฟังบรรยาย หัวข้อ "Open. Connect. Balance. เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง"

Facebook Live: Opinter Mahidol ⏰ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564" โดย ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ปฏิทินกิจกรรม

28

June
อบรมการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย🔎🧰🩺💉

30

June
ภาษี การออม และการลงทุน 💰💳💲


7

July
กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 🐝 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปี 2565

8

July
พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ มหานคร 9

20

July
The 6th Vajira Pediatric Annual Conference 2022 🧷

Highlights in New Normal Pediatric Urbanology

วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565

ภาคกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารทีปักรรัศมีโชติ

อัตราค่าลงทะเบียน
Onsite 500 บาท
Online 300 บาท

ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.