logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⚜️ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 🏛️

📣👨🏻‍💼 พิธิเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

💐 ต้อนรับคณะผู้แทนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ในการมาศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และการศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

ขอแสดงความยินดี 👏 นายแพทย์ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🏅 ผลงานวิจัย เรื่อง The Real-World Characteristics of Gender-Affirming Hormonal Use Among Transgender People in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร SEXUAL MEDICINE ระดับนานาชาติ Q1

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1 / 2567

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

ปฏิทินกิจกรรม

19

April
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวิดีโอ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

31

May
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย IMPACT EVALUATION
ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.