logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⚜️ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

🩺👨‍⚕️ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น “การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่น 5”

เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (E.T. nurse) 👩‍⚕️

สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

สามารถยื่นใบรับสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย Target Research Interesting Group (TRIG)

ขอแสดงความยินดี 👏 นายแพทย์ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🏅 ผลงานวิจัย เรื่อง The Real-World Characteristics of Gender-Affirming Hormonal Use Among Transgender People in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร SEXUAL MEDICINE ระดับนานาชาติ Q1

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1 / 2567

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

ปฏิทินกิจกรรม

6

March
โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ภัยเงียบของคนเมือง

24

March
📣 วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

26

March
📚 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

28

March
👨‍🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

19

April
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวิดีโอ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.