logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⚜️ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

🗓️ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้จุดธูปเทียนสักการะพระรัตนตรัย ถวายเครื่องไทยธรรม/ถวายภัพตาหารเพล และเชิญผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดประสาทบุญญาวาส

📚 นมร. เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ⬆️

จัดอบรมทิศทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล พื่อเสริมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 🧑🏻‍🏫

คัดเลือกโครงการวิจัย เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ

จากกองทุนวิจัย ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

โดย Thailand Toray Science Foundation (TTSF) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

ขอเชิญอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัย

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.