logo NMU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

⚜️ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

    กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ

🩺👨‍⚕️ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น “การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่น 5”

เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (E.T. nurse) 👩‍⚕️

📢 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้งาน Cinahl Ultimate วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 📚📖

Cinahl Ultimate เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารชั้นนำในดัชนี CINAHL มากกว่าฐานข้อมูลอื่น ครอบคลุม มากกว่า 50 สาขาวิชาการพยาบาลเฉพาะทาง รวมถึงบทเรียนเร็ว เอกสารการดูแลเชิงประจักษ์โมดูล CEU และเครื่องมือ การวิจัยต่างๆ

คัดเลือกโครงการวิจัย เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ

จากกองทุนวิจัย ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

โดย Thailand Toray Science Foundation (TTSF) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1 / 2567

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

ปฏิทินกิจกรรม

6

March
โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ภัยเงียบของคนเมือง

6

March
ประชุมวิชาการรายเดือนประจำปี 2567 ครั้งที่ 5 การใช้งานโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการรายการอ้างอิง

6

March
ประชุมวิชาการรายเดือนประจำปี 2567 ครั้งที่ 5 การใช้งานโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการรายการอ้างอิง

24

March
📣 วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

26

March
📚 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

28

March
👨‍🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

31

March
📣 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว!! งานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ภาควิชาอายุรศาสตร์วชิรพยาบาล ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567

19

April
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวิดีโอ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดูปฏิทินทั้งหมด
logo NMU
เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Copyright © 2021 Navamindradhiraj University. All right reserved.